Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamhet och budget mellan årsmöten. Vi har återkommande möten och prioriterar vad organisationen ska satsa på. Om du vill kontakta styrelsen kan du alltid maila oss på styrelsen@ungifarsta.se.

Styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021

Ordförande
Felicia Svensson

Vice ordförande
Liza Lövgren

Ledamöter
Alexandra Lövgren
Cecilia Samuelsson
Johanna Söderlund
Anna Ljungström Armah
Markus Runefors