Vad är SKUFF?

Den 18 februari 2019 hade SKUFF 74 medlemmarSvenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.


Vad är SKUFF?

#medlemföratt