SKUFF

Svenska Kyrkans Unga i Farsta Församling (SKUFF)

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Nästa styrelsemöte:
12 december
17:00
Hökarängssalen, Söderledskyrkan

 

Den 18 oktober 2018 hade SKUFF 61 medlemmar