SKUFF

Svenska Kyrkans Unga i Farsta Församling (SKUFF)

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Nästa styrelsemöte:
16 januari
17:00
Hökarängssalen, Söderledskyrkan

 

Den 9 januari 2019 hade SKUFF 13 medlemmar