Svenska Kyrkans Unga i Farsta Församling (SKUFF)


Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”


Nästa styrelsemöte:
Bestäms efter Farsta årsmöte 20:e februari