Ledarutbildning 2017-18

Ledarutbildningen 2017/18

Träffar HT 2017:
30 november
14 december (Ledarskap) – inför träffen läs s 8-17 i boken samt kapitel 1 och 2 i Lukasevangeliet.

Träffar VT 2018:
11 januari (Kristen tro) –  inför träffen läs s 18-21  samt kapitel 3 och 4 i Luk.
25 januari (Andakter) – inför träffen läs s 99-103 samt kapitel 4-5 i Lukasevangeliet.
8 februari, ingen taizéandakt, vi träffas kl 19 i Hökarängssalen. (Grupprocessen) – inför träffen läs s 27-37 samt kapitel 6-7 i Lukasevangeliet.

Utbildningshelg: 9-11 februari 2018 – inför helgen läs 37-49.  Avresa fr Söderledskyrkans parkering med buss kl 19. Hemkomst 15.30.

22 februari, (Ledarteamet) läs s. 41-49.
8 mars – INGEN TRÄFF
22 mars (Pedagogik) Läs s. 50- Lukas 8-9
5 april (Metodik) Läs s. -99. Lukas 10-11
19 april (Församling och delaktighet) Lukas 12-13
3 maj (Sådant vi missat) Lukas 14-15

17 maj (Uppföljning och utvärdering) Lukas 20-21.

Infoträff inför resan till Taizé: 31 maj 2018 kl 19.00 för deltagare och vårdnadshavare för dem som inte fyllt 18 år.

Resa till Taizé i Frankrike 16-25 juni 2018

Efter godkänd utbildning erhålls ett kursintyg, vilket kräver minst 80 % närvaro vid träffarna och att du följer med på resan till Taizé.
Hela ledarutbildningen, inklusive resan, är kostnadsfri.

Personal

mikael_palsson
Mikael Pålsson
Präst
070-260 68 38