Ledare/volontär 2018-19

Intresserad av att vara ledare eller volontär i Farsta församling?

I Farsta församling kan man vad volontär på många sätt, i söndagsskolan, som gudstjänstvärd, assistera husmor etc.

Ett särskilt uppdrag som förutsätter att du genomgått Farsta församlingens ledarutbildning är att bli konfirmandledare.

Oavsett vilket eller vilka uppdrag ur är intresserade av, gör en intresseanmälan: skicka e-post till farsta.ungdom@svenskakyrkan.se
Berätta vad du skulle vilja ha för uppdrag i församlingen.
Ange ”Ung ledare 2018-19” eller ”Volontär” i ämnesfältet samt ditt namn, mobiltelefon samt ditt personnummer.

När det gäller att vara konfirmandledare (ung ledare) är antalet ledare mycket begränsat. Under 2018/19 kommer vi att ha två grupper och varje grupp kommer att behöva 5 unga ledare.

Här finns en information om de två konfirmandgrupperna: https://www.svenskakyrkan.se/farsta/konfirmation
Ange vid din anmälan om det är någon av de två grupperna du är särskilt intresserad av.

Du som är anmäld kommer att få skriva under ett ”avtal” som beskriver våra förväntningar på dig som ledare.
Får vi många sökande kan det komma att hållas intervjuer.

OBS
Vi kommer att ha en upptakt för de unga ledarna 28/9 – 30/9. Närvaro på dessa förutsätts för att du ska kunna vara ledare.