Konfirmandledare 17-18

Välkommen till en spännande tid som konfirmandledare

Vi hoppas att du kommer att kunna använda och utveckla dina ledarkunskaper och lära dig en massa nya saker!

Vi hoppas också att du kommer att få upptäcka mer om kyrkan – kristen tro – om livet – universum och mycket, mycket mer!

Här kommer att finnas datum och tider som är aktuella om något förändras och tillkommer.
Vi kommer också att skicka påminnelse-SMS direkt till dig med information. Därför är det bra att du meddelar oss om du byter telefonnummer.

Uppdrag Global
Lördagen 17/3 2018  Uppdrag Global i Högalids kyrka tillsammans med tusentalet konfirmander från hela Stockholm. Samling i Söderled kl 10.

Se nedan för respektive grupp:

BAKOM HÖGA MURAR

Bakom hoga murar LEDARE – varen 2018 SLUTGILTIG

DET KAN BARA GÅ UTFÖR

Det kan bara gå utför – ledare våren 2018 SLUTGILTIG