Bakom höga murar 2018


Välkommen till Bakom höga murar 2017-2018

Här finns korrekta datum och tider. Om något ändras eller kommer till så finns denna information här.

Följ oss på Instagram: konfafarsta och/eller svkfarsta

Uppföljning av resan samt Uppdrag Global:
Fredagen 16/3, kl 17-19. Förberedelser inför söndagens presentation.

Lördagen 17/3, kl 11-17. Uppdrag Global i Högalids kyrka, tillsammans med tusentalet konfirmander från hela Stockholm. Samling kl 10 i Söderled

Söndagen 18/3, samling kl. 10. Högmässa kl. 11 i Söderledskyrkan. Därefter berättar konfirmander och ledare för församlingen om resan, fram till senast kl 14. Föräldrar/familjer välkomna.

Påsk
Torsdagen 29/3, samling kl 17.30, Skärtorsdagsmässa kl 18.30
Lördag 31/3 samling kl 22.30, Påsknattsmässa kl 23.30

Förberedelser inför konfirmationshelgen
Fredagen 21/4, samling kl 17. Övernattning fredag – lördag.
Lördagen 22/4, vi håller på till kl 18.
Söndagen 23/4, samling kl 10. Högmässa kl. 11, vi slutar kl 14

Onsdagen 25/4, kl 17-21.30 ”prova-på-kväll” på Ungdomsgruppen.
Onsdagen 2/5, kl 17-21.30 ”prova-på-kväll” på Ungdomsgruppen

Konfirmationshelgen
Lördagen 5/5, kl 10-15. Övning inför konfirmationsgudstjänsten
Söndagen 6/5, kl 9.30: Ombyte och fotografering.
Konfirmationsgudstjänst i Söderledskyrkan kl. 11.

Frågor? Kontakta Mikael Pålsson, sms 0702606838, mail Mikael.palsson@svenskakyrka.se.

Bakom hoga murar varen 2018 – konfirmander SLUTGILTIG