2/9 ÅTERTRÄFF FÖR ALLA UNGDOMAR

Hösten 2020 händer det mycket nytt inom ungdom i Farsta församling!

  • Ungdomsgruppen (UG) öppnar redan 15:30 med drop-in (onsdag)
  • Ledarutbildningen (LUB) börjar i oktober (onsdag)
  • Unga ledare (UL) får egna månadsträffar (lördag)
  • Unga vuxna 18+ (UV) får egen verksamhet (fredag/söndag)
  • Konfirmandundervisningen 2020-21 sker under vårterminen och för den ena gruppen blir det sommarläger i juni. Mer om det i början av hösten.

Det ska bli roligt att se dig igen! 🙂